Over WIPS

WIPS is een joint-venture tussen Indaver en VEOLIA twee specialisten in het verwerken van afval. In opdracht van intergemeentelijk samenwerkingsverband ILvA zorgen zij voor de compostering van groente-, fruit- en tuinafval van de inwoners van het werkingsgebied van ILvA. Die verwerking gebeurt in de composteerinstallatie in Erembodegem, ten zuidoosten van Aalst.

WIPS wil een maatschappelijk verantwoorde, veilige, gezonde en duurzame onderneming zijn. Dit is een essentiële voorwaarde voor de continuïteit van haar activiteiten. De beleidsprincipes hierover werden vastgelegd in de beleidsverklaring welzijn, veiligheid, gezondheid, milieu en kwaliteit.

In 2020 behaalde WIPS haar ISO 14001 certificaat. Dit is de internationale standaard om milieuprestaties van een onderneming te verbeteren en de kwaliteit van het milieumanagementsysteem aan te tonen. Het beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem. Met dit certificaat bevestigt een onafhankelijke deskundige formeel de goede werking van ons milieumanagementsysteem. 

Bekijk het filmpje van WIPS

In dit filmpje wordt in klare taal uitgelegd hoe het composteerproces bij WIPS gebeurt. Deze film werd gemaakt door Emma Meersman, studente audiovisual design aan de Artevelde Hogeschool.


Indaver exploiteert gespecialiseerde installaties en beheert intelligente systemen voor afvalbeheer. Indaver verwerkt jaarlijks circa 5 miljoen ton afval van de industrie, overheden en huishoudens. Indaver creëert waarde uit afval via de terugwinning van materialen en energie. Met de safe sink garantie voorkomen we dat schadelijke stoffen in de materialen- of voedselketen terechtkomen. Indaver ijvert voor de veilige, CO2-arme en energie-efficiënte sluiting van materiaalkringlopen. Indaver met hoofdzetel in België, beschikt over 31 operationele sites in Europa. Indaver is met haar 1662 werknemers actief in België, Duitsland, Ierland, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal.


VEOLIA is partner bij voorkeur van vele bedrijven in België en andere landen. We zijn expert in afvalbeheer, afvalverwerking, water, energie en gebouwenbeheer. Onze professionele medewerkers werken dagelijks aan een veilig, efficiënt en duurzaam afval- en materialenbeheer voor bedrijven, gemeenten en particulieren.

Jaarlijks verwerkt VEOLIA in België meer dan 3,5 miljoen ton afval, waarvan 93% opnieuw ingezet wordt als grondstof of energie. VEOLIA zet daarvoor innovatieve verwerkingsinstallaties, de recentste technologieën en ervaren experts in. Zo creëren ze vanuit uw afval nieuwe grondstoffen en eindproducten, warmte, stoom en elektriciteit – volledig volgens het principe van de circulaire economie. De missie van VEOLIA? Werken aan een duurzaam milieu, elke dag!